Wetenswaardigheden & Links

Wetenswaardigheden & Links

Contactgroepen Postactieven CGPA’s

Een zeer belangrijk onderdeel van het beleid was de oprichting van een landelijk netwerk van door de KLu erkende regionale Contactgroepen Postactieven (CGPA´s). Het gaat in principe om één vereniging (CGPA) per onderdeel of regio. Deze verenigingen dragen zorg voor regionale activiteiten en contact.


Omdat de KLu de postactieven zo dicht mogelijk bij de organisatie wilde houden en waarde hecht aan goede contacten van postactieven onderling, heeft zij het bestuur van de LSK verzocht om de "LSK" om te zetten in z’n CGPA.

Sinds mei 2009 hebben de Postactieven KLu een eigen embleem. Net als elk squadronembleem heeft ook dit embleem een betekenis, namelijk:Verklaring Post Actieven Logo

 

  - De lauwerkrans heeft herfstkleuren.

  - Het kroontje is vervangen door een vrijetijdshoedje.

  - De bogen zijn niet meer gespannen.

  - De pijlen zijn vervangen door gootsteenontsoppers.

  - De duif is ingedut en zit rustig op zijn standaard.

  - Het squadronnummer is vervangen door de letters PAKLu.

  - De wapenspreuk “Dat was dat” geeft aan dat het nu tijd is voor 

    wat anders.

Fonds

Alle logo's zijn interactief en laten de CGPA's van de KLu zien.

CGPA Arnhem

© All Rights Reserved.