Die goeie ouwe tijd

Die goeie ouwe tijd

Historie Kamp Milligen.                                                                                            21 augustus 1860


De boer en zijn vrouw rechten hun rug bij het aardappelen rooien en wenken hun kinderen naderbij te komen. Er klinkt dof gerammel vanaf de zandweg. De boerin veegt het zweet weg met haar juteschort, het is warm deze augustus in 1860. Ze probeert te onderscheiden wat het gerammel kan zijn. Het wordt luider en helderder. Vaag ziet ze nu paardetuigage en de contouren van kolbakken oplichten in het zonlicht. De zandweg is droog waardoor veel stof wordt opgeworpen achter de mannen en hun paarden.

Veulens lopen met hun moeder mee. Nu ze dichterbij komen ziet de boerin het beter; de soldaten worden vergezeld door manegewagens en het personeel. Ook marketensters die hun waren en diensten aan de man proberen te brengen lopen  achter de wagens. Stukken geschut worden meegesleept achter de colonne. Alles gaat bij de afslag Turfweg links de heide op. 

Het in gebruik nemen van Kamp Nieuw Milligen als Remonte-depot, een plaats om nieuw aangekochte paarden te beleren, heeft plaats gevonden op 21 augustus 1860. Toen stelde Koning Willem III, vergezeld door de Prins van Oranje, het Remonte-depot officieel ter beschikking aan de eerste troepen, het eerste regiment Infanterie uit Grave.


Noodlandingsterrein/Luchtvaartterrein.                                                                     ±  1930


In 1930 bestond er aan de westelijke zijde naast het kamp Nieuw Milligen een noodlandingsterrein. Als men naar het luchtvaartterrein de Harskamp wilde reizen, kon men al navigerend voor nood uitwijken naar dit noodlandingsterrein, een stuk kaal gemaakte heide dat globaal gezien gelegen heeft tussen de autohobbyclub op het Lombok en de bosrand. Gesprekken met de oude opa van de boer die vlak naast de bosrand zijn boerderij had, kunnen een mens lang van de straat houden. In die tijd, rond 1930, was het werkelijk een bijzonderheid als er een vliegtuig kwam landen. Meestal betrof het echter geen noodlanding, maar een kist van de Luchtvaartafdeling (LVA), dat ordonnansdiensten verrichtte.

Heel de buurt liep er voor uit. Volgens overlevering hadden reeds sinds de eerste wereldoorlog vliegtuigen gebruik gemaakt van deze noodlandingsplaats op de heide, simpelweg omdat het prima gelegen was tussen de verschillende garnizoensplaatsen, en bij de jongens van de cavalerie was natuurlijk altijd wel wat te beleven.

De landingsplaats was zelfs al in die tijd officieel gepubliceerd in de AIP Netherlands van 1930.


De Duitse bezetting.                                                                                                        6 mei 1940 


Tot augustus 1940 blijft het depot echter leeg, tot er besloten werd de opleidingsschool van de Marechaussee te huisvesten in het hospitaalgebouw. Enkele maanden later zullen de Duitsers het Kamp vorderen voor hun paarden. De zaak werd vertraagd omdat men ze wijs had gemaakt dat de laatste lichting paarden ziek was en o.a. aan droes en borstziekte leed. Toen al waren er 1200 tot 1600 Arabische volbloeds, zogenaamde berberhengsten, in het kamp.


Kwartier maken witte muizen.                                                                             1 februari 1950


Als in februari 1950 de bevolking van het gehucht Oud Milligen, net als 90 jaar eerder, geronk en gerammel hoort is dat ongewoon, zeker voor de tijd van het jaar. Via de beklinkerde weg rijdt een convooi zware vrachtwagens, met dingen onder zeil voorbij richting Nieuw Milligen. De vrachtwagens worden vergezeld door enkele dienstauto’s, Engels materieel zo te zien.

Het convooi buigt ter hoogte van de Turfweg af naar het oude “Remonte-depot”, gaat de paardenziekenbarak “het Lombok” voorbij en stopt halverwege de Turfweg richting Uddel. De wagens worden verspreid opgesteld en de zeilen afgenomen. Deze plek heet nu nog steeds “het Convooi”. Onder het zeil komt vreemdsoortig materieel te voorschijn, het lijken wel antennes. In totaal komen er drie wagens te staan met radar-antennes, de radar-antennes worden later op half ingegraven bunkers geplaatst, de zogenaamde 109-1, 109-2 en 109-3 genoemd naar de soort antenne. De mensen uit het gehucht Oud Milligen zijn getuige geweest van een troepenverplaatsing van de kwartiermakers van de LVA met het personeel voor het “Navigatie Station Veluwe” (NSV).


Navigatie Station Veluwe.                                                                                             start 1952


Als in 1952 het oude hospitaalgebouw in gebruik wordt genomen gaat het snel. Het is een onbeschrijfelijke bende. Zelfs de troep die de Duitse bezetter heeft achter gelaten ligt er nog. De Engelsen en Canadezen die Nieuw Milligen ook met een bezoek hebben vereerd moeten gedacht hebben dat het gehele spul niks meer kon worden. Toch zal vanaf 1953 het kamp geleidelijk in gebruik worden genomen, waarbij enkele barakken worden gebouwd. Als in 1957 op het convooi de eerste bunker in gebruik wordt genomen, kan men spreken van een echt Luchtmacht onderdeel.


Het “Sector Operations Centre” (SOC) komt over van Driebergen naar Nieuw Milligen en in 1958 zal het geheel SOC/CRC gaan heten. Het huidige 711 Sqn GL.


Het “Military Air Traffic Control Centre” (MilATCC) komt in 1964 over vanuit Hilversum naar Nieuw Milligen. Het huidige 711 Sqn  LVL.


De verkeersleiding werd, evenals de gevechtsleiding in de U-barakken ondergebracht. De zogenaamde groene keet deed dienst als operationsroom tot 1970.               ..


Overgenomen uit “Dutch Mil” 1947 - 1997

© All Rights Reserved.